LIFTUTBILDNING

Ger en säker och ekonomisk liftförare.Kurstid: 8 timmar, både för grundutbildning och repetition.Certifikat: Ja, ger ett certifikat i fem år som uppfyller kraven i Arbetsmiljölagen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

SÄKRA LYFT

Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav för kranförare, lastkopplare och signalmän.Kurstid: 8 timmar.Certifikat: Ja, efter genomförd utbildning med godkända prov.

TRAVERS, PELARKRAN OCH TELFERS

Uppfyller Arbetsmiljöverkets föreskrift för användning av lyftanordningar och lyftredskap.Kurstid: 1-2 dagar med teori och praktik.Certifikat: Ja, efter genomförd utbildning med godkända prov.

TRUCKUTBILDNING

Vi erbjuder utbildning för de vanligaste trucktyperna men även för tyngre motviktstruckar samt truckmonterad kran. A1 (låglyftande plocktruck) ingår vanligtvis inte i vår utbildning, behöver ni ha med denna ber vi er meddela detta i er bokning. Kurstid: 2 dagar. Certifikat: Ja, efter genomförd utbildning med godkända prov erhålls utbildningsbevis på de trucktyper som ingår i utbildningen.

 

TELESKOPTRUCK

Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav för arbete med teleskoptruckar.Kurstid: ca 2 dagar – 8 veckor beroende på körvana och erfarenhet.Certifikat: Ja, efter genomförd utbildning med godkända prov erhålls utbildningsbevis/yrkesbevis.

STÄLLNING ALLMÄN UTBILDNING

Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav för ställningsarbeten.Kurstid: 8 timmar.Certifikat: Ja, efter genomförd utbildning med godkända prov.

HETA ARBETEN

Uppfyller försäkringsbranschens krav för heta arbeten.Kurstid: 8 timmar.Certifikat: Ja, efter genomförd utbildning med godkända prov erhålls certifikat för fem år från Svenska Brandskyddsföreningen.