LIFTUTBILDNING

Ger en säker och ekonomisk liftförare.

Kurstid: grundutbildning ca 8 timmar, repetitionsutbildning ca 4 timmar.
Certifikat: Ja, ger ett certifikat i fem år som uppfyller kraven i Arbetsmiljölagen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

SÄKRA LYFT

Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav för kranförare, lastkopplare och signalmän.

Kurstid: ca 4 timmar.
Certifikat: Ja, efter genomförd utbildning med godkända prov.

TRAVERS, PELARKRAN OCH TELFERS

Uppfyller Arbetsmiljöverkets föreskrift för användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Kurstid: 1-2 dagar med teori och praktik.
Certifikat: Ja, efter genomförd utbildning med godkända prov.

TRUCKUTBILDNING

Utöver utbildning på de vanligaste trucktyperna ingår även vår snabeltruck samt några av marknadens tyngsta motviktstruckar.

Kurstid: 3-5 dagar.
Certifikat: Ja, efter genomförd utbildning med godkända prov erhålls utbildningsbevis på de trucktyper som ingår i utbildningen.

TELESKOPTRUCK

Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav för arbete med teleskoptruckar.

Kurstid: ca 2 dagar – 8 veckor beroende på körvana och erfarenhet.
Certifikat: Ja, efter genomförd utbildning med godkända prov erhålls utbildningsbevis/yrkesbevis.

STÄLLNING ALLMÄN UTBILDNING

Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav för ställningsarbeten.

Kurstid: ca 8 timmar.
Certifikat: Ja, efter genomförd utbildning med godkända prov.

HETA ARBETEN

Uppfyller försäkringsbranschens krav för heta arbeten.

Kurstid: ca 8 timmar.
Certifikat: Ja, efter genomförd utbildning med godkända prov erhålls certifikat för fem år från Svenska Brandskyddsföreningen.