Fakta om AB Sjuntorp 2019

90 st

Anställda inom koncernen

116 MSEK

Omsättning

100%

Privat ägarstruktur (Thomas Mark)

Lokaliseringar

Sjuntorp, Göteborg, Trollhättan & Skövde

Fakta om AB Sjuntorp 2020

84 st

Anställda inom koncernen

104 MSEK

Omsättning

100%

Privat ägarstruktur (Thomas Mark)

Lokaliseringar

Sjuntorp, Göteborg, Trollhättan & Skövde

Fakta om AB Sjuntorp 2021

120 st

Anställda inom koncernen

190 MSEK

Omsättning

100%

Privat ägarstruktur (Thomas Mark)

Lokaliseringar

Sjuntorp, Göteborg, Trollhättan & Skövde

200 år av industrihistoria

1813

Anders W Gyzander bildar Sjuntorps Spinneri AB

1907

Det sfäriska kullagret visar sig vara en utomordentlig uppfinning och tack vare den beslöt sig Johansson & Carlander för satt den 16 februari 1907 starta AB Svenska Kullagerfabriken.

1948

AB Sjuntorp expanderar med 1200 anställda 1948.

1982

Textilkrisen är ett faktum och verksamheten avvecklas i Sjuntorp.

Idag

AB Sjuntorp åter i familjens ägo med entreprenören Thomas Mark som VD och koncernchef.

1813

Anders W Gyzanderär i stånd att starta ett spinneri och söker en plats där han kan få vattenkraft till sina maskiner. I Sjuntorp, intill den gamla kvarnen vid Slumpåfalletfinner han vad han söker och startar Sjuntorps Spinneri AB. Sveriges andra bomulls -och ullspinneri. Vid mitten av artonhundratalet tog verksamheten rejäl fart. Förutom spinneriet drevs även jordbruk, skogsbruk och handelsbodar.

1882

Handelsfirman Johansson & Carlander tar över verksamheten i Sjuntorp och startar AB Sjuntorp som snabbt utvecklas och växer kraftigt. Johannes Johansson ändrade efternamn på sina söner och döttrar till Mark.

1891

Detta år bildar herrarna Johansson & Carlander Gamlestadens Fabriker AB. I bolaget anställs en viss Sven Wingqvist som sedermera utvecklar det sfäriska kullagret på fabriken.

1907

Det sfäriska kullagret visar sig vara en utomordentlig uppfinning och tack vare den beslöt sig Johansson & Carlander den 16 februari 1907 att starta AB Svenska Kullagerfabriken.

1926

Under Wingqvist arbetar Assar Gabrielsson och Gustaf Larsson. Assar och Gustaf åker till USA för att sälja kullager och besöker företaget Ford. Ford gör stort intryck på herrarna som hemma i Sverige startar företag AB Volvo.

1937

Sven Wingqvist beslutar sig för att prova sina egna vingar och startar upp SAAB i Trollhättan. Under tiden han driver SAAB är han även ordförande på NOHAB i Trollhättan.

1948

Under 40-talet växer AB Sjuntorp kraftigt och man har som mest 1200 anställda år 1948. Företaget fortsätter att drivas, nu av Ingvar och Halvar Mark. Ingvars son Åke Mark blev VD 1975 mitt i textilkrisen.

1982

AB Sjuntorp som har gjort ett antal satsningar för att komma ur krisen säljer bolaget till Mikael Östlund AB som driver företaget vidare fram till 1986 då man beslutar att avveckla.

IDAG

Numera är AB Sjuntorp åter i familjen Marks ägo och Thomas Mark driver inom AB Sjuntorp koncernen bolagen; Sjuntorp Truck och Maskin, Sjuntorp Produktionsteknik, Elinc och Jopro.

Värderingar

Vi visar respekt i allt vi gör.

Respekt för
medarbetare

genom fokus på säkerhet och personliga utvecklingsmöjligheter

Respekt för
kompetens

genom lyhördhet och samarbete.

Respekt för
miljön

genom fokus på hållbarhet och lokal närvaro.

Respekt för
kunden

genom proaktivitet, samarbete och professionellt agerande.

Respekt för
AB Sjuntorp

genom affärsmässighet, lojalitet och utvecklingsvilja.

Kvalité och miljö

Bolagen inom AB Sjuntorp skall tillsammans vara en komplett leverantör av lösningar för materialhantering samt produktionstekniska tjänster och produkter för industrin. Våra kunder skall uppleva att vi har en genomgående bred kunskapsnivå samt hög servicevilja. Lagar, förordningar och myndighetskrav utgör minimikrav för vår verksamhet. All personal skall jobba med ständiga förbättringar och delta i utvecklingen av våra företag.

Vår process – Din framgång

En förstudie – kan innebära pengar att tjäna. AB Sjuntorp genomför en översyn av er funktion för att identifiera möjliga besparings-och förbättringsmöjligheter.

1. Analysera nuläge

Genomgång av nuvarande flöde för materialhantering inklusive kartläggning av maskinpark

2. Identifiera
förbättringsmöjligheter

Ta fram konkreta exempel på förbättringar

3. Analys och rekommendation

Analys av möjligheter och framtagning av indikativt förslag.

Bibehållen eller bättre kvalitet på er funktion till ett marknadsmässigt pris.

Styrelse

Thomas Mark

Ägare och styrelsens ordförande

Bertil Johansson

Styrelseledamot

Thomas Wahlberg

Styrelseledamot

Stefan Frifelt

Styrelseledamot 

Malin Mark 

Styrelsesuppleant