Omsättning i Sjuntorpgruppen 

2020 – 106 MSEK

2021 – 195 MSEK

2022 – 206 MSEK 

Lokalisering

Sjuntorp (huvudkontor för Truck och Maskin, Produktionsteknik samt Jopro produktion,) 

Trollhättan filialen (Elinc, Maskinuthyrning samt lastbilscentral) 

Skövde filialen (Produktionsteknik, Truck och Maskin samt Elinc)

Göteborg filialen (Truck och Maskin)

Valenica (Säljkontor för Jopro) 

Våra medarbetare 

Är den viktigaste resursen vi har, därför har vi satt ett utmanade mål att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare. Idag är vi 130 stycken goa medarbetare, men vi söker alltid fler härliga kollegor. Är du eller någon du känner intresserade av vår verksamhet. Tveka inte att kontakta oss då så tar vi nästa steg ihop.

Välkommen till oss

Johan Stjernberg (VD och Säljansvarig AB Sjuntorp)  

200 år av industrihistoria

1813

Anders W Gyzander bildar Sjuntorps Spinneri AB

1907

Det sfäriska kullagret visar sig vara en utomordentlig uppfinning och tack vare den beslöt sig Johansson & Carlander för satt den 16 februari 1907 starta AB Svenska Kullagerfabriken.

1948

AB Sjuntorp expanderar med 1200 anställda 1948.

1982

Textilkrisen är ett faktum och verksamheten avvecklas i Sjuntorp.

Idag

AB Sjuntorp åter i familjens ägo med entreprenören Thomas Mark som VD och koncernchef.

1813

Anders W Gyzanderär i stånd att starta ett spinneri och söker en plats där han kan få vattenkraft till sina maskiner. I Sjuntorp, intill den gamla kvarnen vid Slumpåfalletfinner han vad han söker och startar Sjuntorps Spinneri AB. Sveriges andra bomulls -och ullspinneri. Vid mitten av artonhundratalet tog verksamheten rejäl fart. Förutom spinneriet drevs även jordbruk, skogsbruk och handelsbodar.

1882

Handelsfirman Johansson & Carlander tar över verksamheten i Sjuntorp och startar AB Sjuntorp som snabbt utvecklas och växer kraftigt. Johannes Johansson ändrade efternamn på sina söner och döttrar till Mark.

1891

Detta år bildar herrarna Johansson & Carlander Gamlestadens Fabriker AB. I bolaget anställs en viss Sven Wingqvist som sedermera utvecklar det sfäriska kullagret på fabriken.

1907

Det sfäriska kullagret visar sig vara en utomordentlig uppfinning och tack vare den beslöt sig Johansson & Carlander den 16 februari 1907 att starta AB Svenska Kullagerfabriken.

1926

Under Wingqvist arbetar Assar Gabrielsson och Gustaf Larsson. Assar och Gustaf åker till USA för att sälja kullager och besöker företaget Ford. Ford gör stort intryck på herrarna som hemma i Sverige startar företag AB Volvo.

1937

Sven Wingqvist beslutar sig för att prova sina egna vingar och startar upp SAAB i Trollhättan. Under tiden han driver SAAB är han även ordförande på NOHAB i Trollhättan.

1948

Under 40-talet växer AB Sjuntorp kraftigt och man har som mest 1200 anställda år 1948. Företaget fortsätter att drivas, nu av Ingvar och Halvar Mark. Ingvars son Åke Mark blev VD 1975 mitt i textilkrisen.

1982

AB Sjuntorp som har gjort ett antal satsningar för att komma ur krisen säljer bolaget till Mikael Östlund AB som driver företaget vidare fram till 1986 då man beslutar att avveckla.

Värderingar

Vi visar respekt i allt vi gör.

Respekt för
medarbetare

genom fokus på säkerhet och personliga utvecklingsmöjligheter

Respekt för
kompetens

genom lyhördhet och samarbete.

Respekt för
miljön

genom fokus på hållbarhet och lokal närvaro.

Respekt för
kunden

genom proaktivitet, samarbete och professionellt agerande.

Respekt för
AB Sjuntorp

genom affärsmässighet, lojalitet och utvecklingsvilja.

Kvalité och miljö

Bolagen inom AB Sjuntorp skall tillsammans vara en komplett leverantör av lösningar för materialhantering samt produktionstekniska tjänster och produkter för industrin. Våra kunder skall uppleva att vi har en genomgående bred kunskapsnivå samt hög servicevilja. Lagar, förordningar och myndighetskrav utgör minimikrav för vår verksamhet. All personal skall jobba med ständiga förbättringar och delta i utvecklingen av våra företag.

Vår process – Din framgång

En förstudie – kan innebära pengar att tjäna. AB Sjuntorp genomför en översyn av er funktion för att identifiera möjliga besparings-och förbättringsmöjligheter.

1. Analysera nuläge

Genomgång av nuvarande flöde för materialhantering inklusive kartläggning av maskinpark

2. Identifiera
förbättringsmöjligheter

Ta fram konkreta exempel på förbättringar

3. Analys och rekommendation

Analys av möjligheter och framtagning av indikativt förslag.

Bibehållen eller bättre kvalitet på er funktion till ett marknadsmässigt pris.

Styrelse

Nina Bergman
CFO Tången

Styrelsens ordförande

Leif Gustavsson
president & CEO Argynnis group

Styrelseledamot

Fredrik Löfgren
IR & Förvärv Tången

Styrelseledamot

Thomas Mark
Rådgivare Slumpån Förvaltning

Styrelseledamot

Visselblåsare