AB Sjuntorp logo
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Maskinteknik

Allt från akuta stopp till förebyggande underhåll

Våra experter inom maskinteknik erbjuder en rad olika tjänster inom service, underhåll och reparation med fokus på bearbetningsindustrin. Med hjälp av kompetenta kollegor, ett gediget nätverk av leverantörer och möjlighet till samarbete inom företaget tar vi ett helhetsansvar över din industri. 

Genom att skräddarsy serviceprogram kan vi genom tillståndskontroll, förebyggande, och avhjälpande underhåll förlänga livslängden på era maskiner. Att regelbundet genomföra underhåll i maskinparken ökar tillgängligheten och minskar oförutsedda stopp.

Maskinteknik

Allt från akuta stopp till förebyggande underhåll

Våra experter inom maskinteknik erbjuder en rad olika tjänster inom service, underhåll och reparation med fokus på bearbetningsindustrin. Med hjälp av kompetenta kollegor, ett gediget nätverk av leverantörer och möjlighet till samarbete inom företaget tar vi ett helhetsansvar över din industri. 

Genom att skräddarsy serviceprogram kan vi genom tillståndskontroll, förebyggande, och avhjälpande underhåll förlänga livslängden på era maskiner. Att regelbundet genomföra underhåll i maskinparken ökar tillgängligheten och minskar oförutsedda stopp.

Service

flexibla lösningar med kunskap och känsla

Som kund hos oss får du snabb hjälp och flexibla lösningar utifrån dina behov. Våra kunder återfinns inom industrier av varierande slag vilket gör att vårt service och underhållsarbete ser olika ut från kund till kund. Vi är kända för att snabbt vara på plats och lösa våra kunders problem.

Genom vårt täta samarbete med maskinleverantörer och underentreprenörer kan vi erbjuda snabb leverans av reservdelar och support.

Typer av service:

Förebyggande underhåll

Tillståndsbaserat underhåll

Avhjälpande underhåll

Renovering/ombyggnad

Service

Underhåll

Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll innebär att man genomföra enklare underhåll på maskinparken för att undvika produktionsstörningar. 

Fördelarna med FU är många:

  • Förhindrar oplanerade driftsstopp
  • Ökar säkerheten
  • Optimerar drift och prestanda

 

Vi kan hjälpa till att kartlägga vilka punkter som behöver genomföras och lämpliga tidsperioder för det. Utifrån våra förbättringspunkter kan vi skräddarsy serviceprogram för specifika maskiner och komma med enkla lösningar som leder till förbättrade maskiner.

Tillståndsbaserat underhåll

TBU (tillståndsbaserat underhåll) innebär att man säkerställer en kostnadseffektiv produktion under hela maskinens livslängd.

Det bygger på en enkel idé: man gör exakt det underhåll som krävs, vid rätt tidpunkt. Varken mer eller mindre.

Fördelarna med TBU är många:

  • Reducerar risken för akuta haverier 
  • Ökar tillgängligheten och leveransprecision
  • Minskar kassationerna 

 

Genom att agera proaktivt minskar man risken för oväntade driftstopp och ökar maskinens tillgänglighet, vilket resulterar i minskade kostnader och förbättrad produktivitet.

Vill du veta mer?

Med våra värmekameror kan vi kontrollera elskåp, elmotorer, mekanik och mer. Ofta uppstår både brand och besvärliga felsökningar på grund av glappkontakt i elanslutningar.

Termografering av elmotorer kan indikera att elmotorn är överbelastad eller på väg att gå sönder. 

Genom en Ballbar-kontroll har vi möjlighet att erbjuda en snabb och enkel kontroll av en CNC-maskins positioneringsegenskaper, allt enligt erkända internationella standarder såsom till exempel ISO eller ANSI/ASME. Vi kan utvärdera och spåra prestandan hos dina maskiner och effektivt ställa en diagnos på de eventuella problem som kräver underhåll och hitta felkällorna som orsakar dem.

Regelbunden kontroll hjälper till att:
• Säkerställa detaljernas noggrannhet
• Reducera maskinstillestånd och kostnader för inspektioner
• Påvisa överensstämmelser med standarder och kvalitetssäkring
• Implementera faktabaserat underhåll

Vi använder oss av vårt MEAX MT30 som är ett specialdesignat mätinstrument för kontroll av maskiners geometriska status. På kort tid och med hög noggrannhet kan vi bland annat mäta:
• Strevel – mätning av rakhet och avvägning
• Spindel – mätning av spindeluppriktning
• Koaxilitet – mätning och justering av verktygshållare
• Mätning av rätvinklighet
• Spindelparalellitet

Läckor i tryckluftssystem är mycket kostsamt. Elinc kan utföra läckagesökning och reparera mindre läckor som inte stör produktionen direkt alternativt gör vi en markering och skriver en rapport. Läckor kostar pengar!

Med våra vibrationsmätinstrument kan vi upptäcka många fel i maskiner innan det blir förhöjt slitage eller haverier. Några exempel är:
• Obalans
• Uppriktningsfel
• Glapp
• Felaktiga kuggingrepp i växellådor
• Lagerskador
• Resonansområden
• Kavitation

Renovering & ombyggnad

Maskinrenoveringar och ombyggnationer

Med hög kreativitet och effektivitet renoverar och bygger vi om maskiner i vår verkstad eller hos kund. Vi har en gedigen erfarenhet och hjälper våra kunder kontrollera att maskinerna uppfyller myndighetskrav. 

Vi erbjuder:

Förslag på lösningar 

Projektledning 

Maskinsäkerhet

Konstruktionslösningar

Renovering & ombyggnad

Industriell elteknik

Enkla installationer till avancerade elprojekt

Vi har hög kompetens och lång erfarenhet inom produktionsutrustningsrelaterade elinstallationer.

Oavsett om det gäller en allmän översyn av befintliga installationer eller en nyinstallation får du alltid bästa tänkbara service. Vi åtar oss allt från små, enkla installationer till stora avancerade elprojekt.

Typer av elinstallationer:

Byggnation av elskåp – Vi bygger och installerar el- och automationsskåp med gedigen konstruktion och rationell hantering.

Kontroll av elanläggningar – Genom årlig kontroll får man en regelbunden analys av anläggningens hälsotillstånd och kan åtgärda problem innan de orsakar skador.

Inkoppling av utrustning – Behöver ni ström till en ny maskin? Eller kanske koppla om befintlig utrustning? Vi hjälper till – alltid med fokus på kunskap och känsla!

Industriell elteknik

Kontakta oss

Finns det fortfarande frågetecken?
VI berättar gärna Mer!