AB Sjuntorp logo
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Information om personuppgiftsbehandling

AB Sjuntorp, org.nr. 556709-2878, (”AB Sjuntorp”) värnar om människors personliga integritet och är därför mån om att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regelverk om behandling av personuppgifter. Nedan beskriver vi vilka personuppgifter som vi samlar in och hur uppgifterna hanteras samt dina rättigheter gentemot oss.

Denna policy gäller när AB Sjuntorp och dess dotterbolag behandlar personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

AB Sjuntorp samlar in och behandlar personuppgifter från affärsmässiga kontakter. Dessa uppgifter kan även hämtas från allmänt tillgängliga register, till exempel i samband med AB Sjuntorps verksamhetsområden. För att prenumerera på information från AB Sjuntorp, såsom nyhetsbrev eller information om våra tjänster, behöver du lämna kontaktuppgifter för att få tillgång till tjänsten.

De personuppgifter som samlas in och behandlas av AB Sjuntorp inkluderar namn, yrkesmässiga kontaktuppgifter, information om det företag eller organisation som man representerar, position och andra yrkesrelaterade uppgifter.

När man besöker AB Sjuntorps hemsida samlas statistik och allmän information om trafikmönster på hemsidan. Denna information innehåller dock inga uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda personer. Se även vår cookiepolicy för mer information om hur cookies används på hemsidan.

Hur hanterar vi personuppgifter?

Personuppgifterna behandlas för att bedriva AB Sjuntorps verksamhet och upprätthålla kontakter med våra affärskontakter, samarbetspartners och leverantörer. Personuppgifter kan även användas för att skicka ut information, nyhetsbrev, inbjudningar till event och liknande kommunikationer.

I samband med registrering för våra tjänster ombeds du lämna ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter för detta ändamål. I övrigt behandlar AB Sjuntorp personuppgifter med stöd av en intresseavvägning, eftersom vi har ett starkt intresse av att kunna bedriva vår verksamhet och upprätthålla affärsmässiga kontakter.

Vi säljer inte personuppgifter till tredje part. Vi behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar och använder dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att inleda, upprätthålla eller administrera en affärsmässig relation med dig eller det företag/organisation som du representerar. Du kan när som helst avanmäla dig från våra tjänster och då kommer dina uppgifter inte längre att sparas för detta ändamål.

Rättigheter relaterade till hantering av personuppgifter

Du har rättigheter kring dina personuppgifter, inklusive rätten att få information, korrigering, radering och i vissa fall portabilitet av dina personuppgifter. Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter, kontakta oss på info@absjuntorp.se.

Cookies

På vår webbplats använder vi cookies för att förbättra användarupplevelsen. Du kan läsa mer om detta i vår cookiepolicy och lära dig hur du kan hantera cookies i din webbläsare.

Kontakt

Vid frågor gällande vår behandling av personuppgifter eller annat, är du välkommen att kontakta oss via info@absjuntorp.se.