Vi har hjälpt Trollhättan-företaget Lack-ollé med tunga lyft

Nöjda kunder är av ytterst vikt för oss och vi tänker gärna utanför boxen för att tillmötesgå och anpassa så bra som vi bara kan. Att Lack-ollé beskriver oss som lösningsorienterade och flexibla gör oss väldigt glada, och vi hoppas att de kommer vara fortsatt nöjda med det arbete som vi utfört. Läs mer i vår caseintervju med Richard Larsen, som arbetar med specialslipning på företaget.

Lack-Ollé, ett lokalt och anrikt företag i Trollhättan, grundades 1962 av en man vid samma smeknamn som företagsnamnet. Därav kan det vara något missvisande, berättar anställde Richard Larsen, eftersom Lack-Ollé inte håller på med lackering, som man kan tro. I stället specialiserar de sig på metallbearbetning inom industrin.

”Vi arbetar med kvalitetsverktyg för skärande bearbetning. Vi importerar från stora länder och säljer vidare som agentur.”

Och så har affärsidén sett ut ända sedan starten. Men med tiden har även andra tjänster växt fram. Sedan några år tillbaka satsar gänget på Lack-Ollé betydligt mer på egen produktion, där de sköter om verktyg men också specialtillverkar på kundens önskemål. För fem år sedan startade därför ett massivt utvecklingsarbete.

”Vi strävar efter att ha en så välutrustad verkstad som möjligt och där har AB Sjuntorp varit en viktig pusselbit, i utvecklingen av en mer komplett sådan”, berättar Richard Larsen, som är ansvarig för specialslipning på Lack-Ollé.

Företaget har stöttat upp sin verkstad med egna maskiner och därmed tagit hjälp från AB Sjuntorp, avdelningen för produktionsteknik, för att genomföra tunga maskinlyft. Lack-Ollé har själva inga egna truckar och har därmed behövt hjälp vid leverans och installation.

”Eftersom vi är ett mindre företag så har vi inte möjlighet att hantera stora gods själva, så AB Sjuntorp har hjälpt oss att lyfta in en mätmaskin, ett filtersystem och en slipmaskin”, berättar Richard Larsen.

Hur kommer det sig att ni valde att anlita AB Sjuntorp?

”Vi värderar lokala företag mycket, men se har de också ett oerhört gott rykte om sig. Vi kunde förutsätta att de skulle göra ett bra arbete.”

Och nog blev det så. Lack-Ollé har vid ett flertal tillfällen anlitat AB Sjuntorp, och skulle inte tveka det minsta på att göra det igen. Richard Larsen understryker noggrannhet, flexibilitet och lösningsorientering som särskilda drag som utmärker de arbete som utförts.

”Det är aldrig några problem med dem. De har lösningar på allt och dessutom en kunskap som varit ovärderlig.”

De jobb som AB Sjuntorp har gjort, har helt och hållet bedrivits utifrån Lack-ollés önskemål och förutsättningar. Osäkra leveranstider har krävt flexibilitet och lösningar utanför boxen, vilket har flutit på smidigt och felfritt under hela arbetsprocessen.

”Vi hade en maskininstallatör som arbetade här efter gänget på Sjuntorp och har var mäkta imponerad över hur välbalanserad maskinen var. Han beskrev det som ”ovanligt bra gjort” och vi kan inte annat än att hålla med.”