Andra specialiteter

  • Ram-och hyttriktningar
  • Lackering och blästring
  • Kortning stativ
  • Tillverkning av gafflar och gaffelvagnar
  • Byte av elsystem
  • Byggnation av kabelstammar
  • Svarvning och iläggssvetsning av lagerläge med mobilt arborrverk