Martin Karlsson
Försäljning, Sjuntorp Truck och Maskin, SJUNTORP

martin.karlsson@absjuntorp.se
Tel: +46(0)70-675 33 99

Johan Bernsand
Försäljning, Sjuntorp Truck och Maskin, Service

johan.bernsand@absjuntorp.se
Tel: +46(0)76-492 20 14