VAD VI ERBJUDER

Som kund hos oss får du snabb hjälp och flexibla lösningar utifrån dina behov. Våra kunder återfinns inom industrier av varierande slag vilket gör att vårt serviceoch underhållsarbete ser olika ut från kund till kund. Flexibilitet är ett av våra honnörsord. Vi är kända för att snabbt vara på plats och lösa våra kunders problem.

FU, Förebyggande underhåll

Ett förebyggande underhållsarbete på maskinparken gör att onödiga produktionsstopp undviks. Om det inte finns ett schemalagt underhåll så hjälper vi till att kartlägga vilka punkter som behöver genomföras och lämpliga tidsperioder. Vi hjälper våra kunder att ta fram en underhållsmanual som passar er maskinpark.

Renovering/ombyggnad

Med hög kreativitet och effektivitet renoverar och bygger vi om maskiner i vår verkstad eller hos kund. Vi har en gedigen erfarenhet och hjälper våra kunder kontrollera att maskinerna uppfyller myndighetskrav.

Tjänster vi kan erbjuda:
• förslag på lösningar
• projektledning
• maskinsäkerhet
• konstruktionslösningar

CNC Maskiner

Vi utför service och underhåll på styrda verktygsmaskiner av alla fabrikat med egen kompetens att klara av de flesta styrningar, till exempel Siemens, Fanuc samt Heindenhain och har vid behov tillgång till ett brett nätverk av experter. Vi är stolta över vårt samarbete med Trumpf Maskin som innebär installation, service och underhåll av deras lasermaskiner.

Vi tillhandahåller även felsökning, service och ombyggnationer i:
• Hydraulsystem
• Pneumatiksystem
• Kylvätskesystem
• Maskinskydd

För mer information om vår reparation och service kontakta Elinc