MÖJLIGHETER 

Vår styrka som projektpartner är att vi både har kompetent personal som samarbetar över gränserna och dessutom har vi lokalerna som gör att vi på hemmaplan kan driva avancerade projekt. Det kan exempelvis vara specialmaskiner och/eller hela kompletta tillverkningslinjer som skall prov monteras innan slutleverans. 

Vårt team av nyckelkompetenser 

  • Design och konstruktion 
  • Prototypbyggnation 
  • Provmontering 
  • Test och verifiering 
  • CE märkning 
  • Leverans och installation 

SAMARBETE INOM KONCERNEN

Vi har en unik styrka i att genom våra olika bolag samarbeta när vi åtar oss större projekt, därav har vi också en egen transport och logistikavdelning för att kunna erbjuda helhetslösningen till just ditt specialprojekt. 

Kontakta oss idag så hjälper vi dig att ta nästa steg!

sales@absjuntorp.se