Michael Annergren
Försäljning, Sjuntorp Truck och Maskin, Göteborg

Martin Karlsson
Försäljning, Sjuntorp Truck och Maskin, Sjuntorp

Tony Stenström
Arbetsledare Verkstad

Johan Tuovinen
Arbetsledare Fältservice

Niklas Andersson
Uthyrning truckar och liftar. Transportansvarig

Anna Wahman
Administratör, AB Sjuntorp

Martin Gärdéus
Produktionschef Sjuntorp Truck och Maskin samt Sjuntorp Produktionsteknik

Jenny Andersson
Ekonomichef, AB Sjuntorp