Johan Bernsand
Försäljning, Sjuntorp Truck och maskin Service

E-post:johan.bernsand@absjuntorp.se
Telefon: 0520-20 55 26
Mobiltelefon:0764-92 20 14

Martin Karlsson
Försäljning, Sjuntorp Truck och Maskin

E-post: martin.karlsson@absjuntorp.se
Telefon: 0520-21 18 02

Mobiltelefon: 0706-75 33 99

Michael Annergren
Försäljning, Sjuntorp Truck och Maskin, Göteborg

E-post: michael.annergren@absjuntorp.se
Telefon: 031-797 55 55

Mobiltelefon: 0764-92 64 55

Tony Stenström
Arbetsledare Verkstad

E-post: tony.stenstrom@absjuntorp.se
Telefon: 0520-47 31 64

Johan Tuovinen
Avdelningschef Fältservice Sjuntorp Truck/Maskin

E-post: johan.tuovinen@absjuntorp.se
Telefon: 0520-44 43 55

Niklas Andersson
Uthyrning truckar och liftar. Transportansvarig

E-post: niklas.andersson@absjuntorp.se
Telefon: 073-802 02 00

Thomas Mark
TF Affärsområdeschef Sjuntorp Truck och Maskin

E-post: thomas.mark@absjuntorp.se
Telefon: 0520-47 31 60