Patrik Svalin
Arbetsledning Sjuntorp Produktionsteknik AB, Mekanisk verkstad

E-post: patrik.svalin@absjuntorp.se
Telefon: 0520-47 32 30

Peter Boban
Arbetsledning Sjuntorp Produktionsteknik AB, Maskinflytt

E-post: peter.boban@absjuntorp.se
Telefon: 0520-47 32 34

Carl Andersson
Platschef Sjuntorp Produktionsteknik AB Skövde

E-post: carl.andersson@absjuntorp.se
Telefon: 0500-27 15 50

Ingvar Skoog
Konstruktion & beredning Sjuntorp Produktionsteknik AB, Mekanisk verkstad

E-post: ingvar.skoog@absjuntorp.se
Telefon: 0520-47 32 33

Sven Österman
Teknisk försäljning Sjuntorp Produktionsteknik

E-post: sven.osterman@absjuntorp.se
Telefon: 0520- 21 18 04
Mobiltelefon: 0724- 01 33 34

Thomas Mark
Produktionschef Sjuntorp Truck och Maskin samt Sjuntorp Produktionsteknik

E-post: thomas.mark@absjuntorp.se
Telefon: 0520-47 31 60