Michael Annergren
Försäljning Truck & Maskin Göteborg

Johan Stjernberg
Sälj- och Marknadschef AB Sjuntorp