Michael Annergren
Försäljning Truck & Maskin Göteborg

Johan Stjernberg
Säljansvarig Industri

Martin Karlsson
Försäljning Truck & Maskin AB