Martin Karlsson
FÖRSÄLJNING, SJUNTORP TRUCK OCH MASKIN

E-post: martin.karlsson@absjuntorp.se
Telefon: 0520-21 18 02
Mobiltelefon: 0706-75 33 99

Johan Bernsand
Försäljning, Sjuntorp Truck och maskin Service

E-post:johan.bernsand@absjuntorp.se
Telefon: 0520-20 55 26
Mobiltelefon:0764-92 20 14

Michael Annergren
Försäljning Sjuntorp truck och maskin, Göteborg

E-post: michael.annergren@absjuntorp.se
Telefon: 031-797 55 55
Mobiltelefon: 0764-92 64 55

Johan Stjernberg
Sälj- och Marknadschef, AB Sjuntorp

E-post: johan.stjernberg@absjuntorp.se
Telefon: 0520-44 08 75

Sven Österman
Tekniks försäljning Sjuntorp Produktionsteknik

E-post: sven.osterman@absjuntorp.se
Telefon: 0520- 21 18 04
Mobiltelefon: 0724- 01 33 34