Johan Bernsand
Försäljning, AB Sjuntorp

E-post:johan.bernsand@absjuntorp.se
Telefon: 0520-20 55 26
Mobiltelefon:0764-92 20 14

Sven Österman
Teknisk försäljning AB Sjuntorp

E-post: sven.osterman@absjuntorp.se
Telefon: 0520- 21 18 04
Mobiltelefon: 0724- 01 33 34

Martin Karlsson
FÖRSÄLJNING, SJUNTORP TRUCK OCH MASKIN

E-post: martin.karlsson@absjuntorp.se
Telefon: 0520-21 18 02
Mobiltelefon: 0706-75 33 99

Michael Annergren
Försäljning Sjuntorp truck och maskin, Göteborg

E-post: michael.annergren@absjuntorp.se
Telefon: 031-797 55 55
Mobiltelefon: 0764-92 64 55

Kristian Svensson
Business development and Sales - Jopro AB

E-post: kristian.svensson@absjuntorp.se
Telefon: 0700 90 19 93  

Mobiltelefon: 0764-92 64 55

 

                

Johan Stjernberg
Sälj- och Marknadschef, AB Sjuntorp

E-post: johan.stjernberg@absjuntorp.se
Telefon: 0520-44 08 75