10/10 gick hem med uppdaterade certifikat så om du behöver hjälp med ett säkert lyft, vet du vem du ska kontakta!🙋‍♀️🙋‍♂️

Då har 10st av våra medarbetare från olika delar av verksamheten gått en utbildning i säkra lyft och travers.🏗

Förutom att vi arbetar i en riskfylld arbetsmiljö, kan lyften aldrig bli för säkra och travers är en hel vetenskap i sig, därför ser vi till att regelbundet skicka våra medarbetare på internutbildningar för att minska risken för olyckor. Med rätt kompetens breddar vi också vårt erbjudande ut mot kund och kan känna oss trygga i att vi besittter rätt kompetens, även för de mest komplexa uppdragen.👏

10/10 gick hem med uppdaterade certifikat så om du behöver hjälp med ett säkert lyft, vet du vem du ska kontakta!👆

#absjuntorp #industripartner #trollhättan #truckochmaskin #produktionsteknik #elinc #jopro #internutbildning #säkralyft #travers