Utbildning i Skötsel av elektriska anläggningar – så nu kan vi fixa allt säkert och bra👍👍!!!

🔌 ⚡ 🆗 ✔

Då har Elinc Sweden AB haft utbildning i Skötsel av elektriska anläggningar och Ingemar Fransson från Elresursen REAL AB har förberett dem väl inför bl a kontroll före idrifttagning!

Jajamän, nu kan vi fixa allt säkert och bra 👍👍!!!