🧡Stort tack till våra partners för allt ni gör för våra barn, ungdomar och vuxna!🧡

För oss på AB Sjuntorp tycker vi att det är viktigt att vi är med och utvecklar vårt samhälle och stöttar de engagemang som redan finns🌟!

Som ett led i detta är det självklart för oss att vara med och främja ideella verksamheter i vårt närområde! 👉

 

Stort tack till våra partners för allt ni gör för våra barn, ungdomar och vuxna! 🧡

 

#absjuntorp #industripartner #jajamendetfixarvi #kunskap #känsla #trollhättan #sponsring #samhällsutveckling